Prednáška I. André

Ortomolekulový princíp, úvod do problematiky a možnosti ovplyvnenia imunity

Ortomolekulová medicína znamená udržanie dobrého zdravia a liečenie ochorení zmenou koncentrácie takých látok ľudského organizmu, ktoré sa za normálnych okolností v zdravom tele nachádzajú a sú pre udržanie zdravia nevyhnutné.

Vedecká základňa ortomolekulárnej medicíny je postavená na vedeckých metódach, ktoré sú:
• Farmakológia a toxikológia
• Biochémia a molekulárna biológia
• Fyziológia a patofyziológia
• Výživa na vedeckom základe
• Imunológia a imunonutrícia

Ciele ortomolekulárnej medicíny:
• Prevencia a liečba chronických a degeneratívnych
ochorení, ktoré sú ovplyvnené výživou
• Zlepšenie individuálneho zdravotného stavu
• Optimalizácia farmakoterapie ako aj…
• Zachovanie vitality a výkonnosti do vysokého
veku („Anti-Aging“).

Ortomolekulárne mikrolátky

ortomol

Mikro(výživné) elementy …
… Látky potrebné pre zdravé a hladké fungovanie
všetkých orgánov a procesov látkovej výmeny
• … Musia sa s výživou dodať v dostatočnom množstve
• … Nedokážu sa, alebo nie vždy sa dokážu v ľudskom
organizme v dostatočnom množstve vytvoriť

Esenciálne mikroelementy
eee

Pohľad na realitu:
Výživové ciele WHO/DGE
– Temer žiadna skupina osôb nedosahuje výživové
ciele:
– Výživový cieľ WHO
= denne minimálne 400 g ovocia a zeleniny
– DGE- odporúčania (5 a day)
= denne 650–700 g ovocia a zeleniny
– Denná potreba ovocia a zeleniny:
– Ženy: 348 g
– Muži: 270 g

Mimoriadne záťaže imúnneho systému zvyšujú
potrebu mikroelementov
Akútne a chronické infekcie
 recidivujúce infekcie
 chronické ochorenia(napríklad astma,
CHOCHP)
 stavy po chemo a rádioterapiách
 pooperačné stavy
 seniorský veku

download

Stiahnutie celej prednášky tu…